ÜPP strateegiakava eelhindamise seminar

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021‒2027 seminar
toimub 12. oktoobril kell 14.00-16.00 Zoomi keskkonnas.

Eesmärk on tutvustada ja valideerida ÜPP strateegiakava eelhindamise esmaseid tulemusi. Eelhindamist ja seminari korraldab Eesti Maaülikool.

Seminaril osaleb JAP tegevjuht Silva Anspal.