Dokumendid

UUS! 21.07.2021 kinnitas JAP Üldkogu uuendatud strateegia:
JAP TEGEVUSPIIRKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2015–2022

MTÜ Järva Arengu Partnerid PÕHIKIRI
MTÜ JAP ÜLDKOGU töökord
MTÜ JAP Üldkogu e- koosoleku kodukord
MTÜ JAP Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord
MTÜ JAP juhatuse töökord
MTÜ JAP hindamiskomisjoni moodustamise kord
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
MTÜ JAP asjaajamiskord (sisaldab vaiete menetlust  ja hangete läbiviimise nõudeid)
MTÜ JAP Raamatupidamise Sisekorra Eeskiri
MTÜ JAP PALGAJUHEND