Viitenumber: 19202101620
Ühisprojekti partnerid:  Järva Vallavalitsus ja Paide Linnavalitsus
Projekt viiakse ellu perioodil: mai 2022 – august 2024
Projekti kogumaksumus 25 200 €, toetus 22 680 €.

Projekti eesmärk on ühistegevused noortele ja noortejuhtidele, et tagada noortele arendavaid tegevusi suvisel ajal ja arendada noortejuhtide kompetentse läbi noortejuhtide arenguprogrammi. Piirkonnaülesed ühistegevused aitavad kaasa piirkonna maine ja elukeskkonna arengule ning tagavad noortele kaasaegsed kasvamise tingimused ja toetavad noortejuhid.
Vajadused. Maapiirkondades on noortel suvisel ajal vähe sihipäraseid tegevusi. Probleemiks on ka noortega tegelevate noortejuhtide arenguprogrammide puudumine, et nad oskaksid JAP piirkonna noortele pakkuda arendavat tuge.
Tegevused. Suvisel ajal tegutsevad noortemalevad, mille töökasvatuslik osa on tegevustega kaetud. Projekti käigus pakutakse noortele just malevate ajal toimuvaid põnevaid ja harivaid tegevusi, mis on neile eakohased ja arendavad. Viiakse läbi järgmised tegevused: põgenemistoa külastus, seikluspargi külastus, minnakse Jääaja keskusesse, AHHAA keskusesse, Veeparki, kinno, bowlingusse, uisutama, kardiga sõitma, ringsõidus saartel, katsetatakse paintballi, airsofti, discgolfi, golfi, minnakse loomaaeda, matkama ja muuseumidesse, tutvutakse vaatamisväärsustega ning õpitakse tundma ehedaid maitseid. Korraldatakse ühised laagrid, kuhu kutsutakse põnevaid esinejaid. Noortejuhtide arenguprogrammi abil on läbi viidud järgmised koolitused: digikujundus – plakatid, erinoorsootöö – autistlike ja ATH laste juhendamine huviringis, praktilised koolitused, kuidas viia läbi mänge/tegevusi, tänapäevased kombineeritud (digivahenditega) maastikumängud, meeskonna ja isiksuse koolitus, laste huvikaitse koolitus, toitumis ja tervisealane koolitus, mõjuainete teadlikkuse koolitus. Käidud on ühisel õppekäigul, mille sihtkoht valitakse välja ühistegevuste käigus juhtrühma poolt, vastavalt osalejate huvidele ja kogemusvajadustele.
Projekti tulemusel on noored saanud uusi kogemusi ja teadmisi ning nad on tutvunud teiste piirkonna noortega. Projekti tulemusel on noortejuhtide arenguprogrammi läbinud noortejuhid on teadlikud, neil on vajalikud oskused ja teadmised tänapäeva laste- ja noortega tegutsemiseks. Noortejuhid on piirkondlikult võrgustunud ning on toimunud parimate praktikate vahetus.