Taotlemine

* * * * *
2022 Sügisvoor – Ettevõtjatele
Taotlusvoor on avatud: 05.09. kuni 14.09.2022 kell 15.00

Taotluste menetlemise ajakava:
15.09-05.10 2022 Tehniline kontroll kontoris
11.10-09.11 2022 Projektide hindamine
14.11.2022 Juhatus kinnitab pingerea.

Avatud on meetmed:
Meede 2.1 Ettevõtluse turundustoetus
Toetuse määr 60%, 2022 eelarves vahendeid 78 208 eurot.
Meede 2.2 Ettevõtluse arengutoetus
Toetuse määr 60%, 2022 eelarves vahendeid 336 296 eurot.

E-Infotund toimus 8.juunil 2022 kell 16.00 
Vaata infotunni esitlust siit 
E-Infotunni  järelvaatamine – video on siin

Projektitaotlus esitatakse e-prias:
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA alljärgnevad dokumendid:
1. Projektikirjeldus – 22-projektikirjeldus
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne 30.06.2022 seisuga 
3. Äriplaani (rahavoogude prognoosi) vastaval vormil – uus-22-JAP-Äriplaan-Rahavoogude prognoos

Lisaks eelnevale:
4. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.

5. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse eelprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.
* Projekteerimine ei ole meetmes abikõlbulik.  

6. Meede 2.1 Ühisprojekti korral tuleb lisada PRIA vormil ÜHISPROJEKTI Ühiste kavatsusete kokkulepe

Abiks: 
* Ehituse, rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin
* Ehitutegevuse puhul saab küsida eel-hinnapakkumusi  PRIA vormil
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
 M2-Hindamiskriteeriumid

Dokumendid: 
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Uus, kehtib alates 24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

* * * * *

2022 Kevadvoor

Meetmete 1.1.1 ja 1.2 Taotlusvoor on avatud 07.02. kuni 16.02. kella 15.00-ni

Taotluste menetlemise ajakava:
Tehniline kontroll 17.02.-09.03.2022
Juhatuse otsus suunata hindamisele 14.03.2022
Hindamine 15.03-13.04.2022
Juhatuse otsus, pingeread 18.04.2022  või Üldkogu 18.04.2022

E-Infotund toimus 10.12.2021 kell 15.00
>> E-infotunni esitlus
>> E-Infotunni salvestus (alguses 3 minutit pilti)


2022 Kevadvoorus on avatud meetmed:

22 M1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks
Toetuse määr kuni 90%, käibemaksukohuslastel organisatsioonidel kuni 60%; Toetuse summa 2000–30 000 eurot.
22 M1.2 Kogukonna ühisprojektide toetus
Toetuse määr kuni 90%, Toetuse summa 2000–10 000 eurot.

2022 Kevadvooru taotlusvormid:
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:
1. Projektikirjeldus  22-JAP-projektikirjeldus
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne, mitte vanem kui 4 kuud (soovitavalt 31.12.2021 seisuga)

Lisaks eelnevale:
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.

4. Ehitise rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ning on nõutud vastavalt KOV kinnituskirjale, muudel juhtudel eskiislahendus.
* Ehitise rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Lisatud näidise abil saate vajadusel küsida eel-hinnapakkumusi. Näidis on siin >>

5. Meede 1.2 Ühisprojekti korral
* Tuleb lisada PRIA vormil ÜHISPROJEKTI Ühiste kavatsuste kokkulepe.

6. KÕIK vabaühendused peavad lisama ÜHINGU LIIKMETE NIMEKIRJA 31.01.2022 seisuga (välja arvatud usuorganisatsioonid).
NB! Kindlasti peab olema liikmete nimekirjale märgitud kuupäev!

Abiks:
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
*  M1-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis
22-JAP-Äriplaan-Rahavoogude prognoos

Dokumendid:
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Uus, kehtib alates 24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

* * * * * * * * * * * * * * 
2022 Ettevõtluse jätkusuutlikkuse toetus (COVID-19)
Taotlusvoor OLI avatud 03.-12.01.2022 kell 15.00

Taotluste menetlemise ajakava:
Tehniline kontroll 13.01-02.02.2022
Juhatuse otsus suunata hindamisele 07.02.2022
Hindamine 08.02-09.03.2022
Juhatuse otsus, pingeread 14.03.2022

E-Infotund ettevõtjatele toimub 05.novembril 2021 kell 13.00.
>> Vaata infotunni esitlust siit 
>> E-infotunni järelvaatamine


Avatud on meede 2.4
22 M2.4 Ettevõtluse jätkusuutlikkuse toetus (Covid-19)

Meetme eesmärk: Leevendada COVID-19 põhjustatud kriisi ja luua seeläbi paremad võimalused majandusraskustega toime tulemiseks, müügitulu taastamiseks või suurendamiseks. Uued tooted ja teenused on turul konkurentsivõimelised ja riskikindlamad ning ettevõtjate poolt säilitatud töökohad on jätkusuutlikud;
Toetuse määr kuni 60%;
Toetuse summa 2000–30 000 €;
Toetavad tegevused:
Meetmest toetatakse investeeringud ettevõtluse konkurentsivõime tõstmiseks, mis aitavad COVID-19 kriisi mõjudega paremini toime tulla või ennetada järgmisi samalaadseid olukordi ja probleeme:
1. ehitiste ehitamine ja parendamine, taristuinvesteeringud,
2. masinate, seadmete, mootorsõidukite ja muude vahendite soetused,
3.turismiobjektide ehitus ja parendamine,
4. e-lahendused klientideni jõudmiseks (sealhulgas e-pood, tellimisäpp) jm investeeringud.
Abikõlbulikud on kulud, mis vastavad Leader määruse (11/23.10.2015) §30 ja §31 nõuetele.

Projektitaotlus esitatakse e-prias:
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA alljärgnevad dokumendid:
1. Projektikirjeldus 22-JAP-COVID-projektikirjeldus
2. Ettevõtte 2019, 2020 bilanss ja kasumiaruanne ning 30.11.2021 seisuga bilanss ja kasumiaruanne;
3. Äriplaani (rahavoogude prognoosi) vastaval vormil – 22-JAP-Äriplaan-Rahavoogude prognoos

Lisaks eelnevale:
4. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.

5. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse põhiprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.
* Projekteerimine ei ole meetmes 2.4 abikõlbulik.  

Abiks: 
* Ehituse, rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin
* Ehitutegevuse puhul saab küsida eel-hinnapakkumusi  PRIA vormil
Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
*  M2.4-Hindamiskriteeriumid

Dokumendid: 
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Uus, kehtib alates 24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

* * * * *
2021 Sügisvoor ettevõtjatele oli avatud 01.09.- 07.09.kell 15.00  
>> Vaata juhatuse otsust 1/01.11.2021 21 sügisvooru M2.2 Pingerea kinnitamine

Taotluste menetlemise ajakava:
08.09.-30.09.2021 Tehniline kontroll kontoris
05.10.2021 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemused ja hindamiskomisjoni koosseisu
06.10-27.10.2021 Projektide hindamine
01.11.2021 Juhatus kinnitab pingerea.

E-Infotund ettevõtjatele toimus 12.mail kell 15.00. Vaata infotunni esitlust siit

Dokumendid: 
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Uus, kehtb alates 24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11

2021 SÜGISVOORUS on avatud meetmed:
M2.2. Ettevõtluse arengutoetus
Investeeringu käibemaksuta maksumusest toetatakse 60%. Toetuse miinimumsumma on 2000 ja maksimumsumma 15 000 eurot. 

2021 SÜGISVOORU taotlusvormid:
*  2021 taotlusdokumentide esitamine /esitlus lisatakse peale infopäeva/
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:
1. Projektikirjeldus  21-JAP-Projektikirjeldus – NB! UUS
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne
(mitte vanem kui 4 kuud, soovitavalt 30.06.2021 seisuga)
Lisaks eelnevale:
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 21-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan NB! uuendatud
4. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse põhiprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 21-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

Abiks: 
* EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Lisatud näidise abil saate vajadusel küsida eel-hinnapakkumusi. Näidis on siin >>
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
M2.2-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

* * * * * * * * * * * 

2020 Sügisvoor ettevõtjatele oli avatud 01.09.- 07.09.kell 15.00
Vaata taotluste paremusjärjestust SIIT.

Taotluste menetlemise ajakava:
* Taotluste tehniline kontroll toimub ajavahemikul 08.09-30.09.
Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemused  05.10.
* Hindamine toimub ajavahemikul 06.10.-04.11.
* Juhatus  /või vajadusel Üldkogu/ kinnitab pingeread 09.11.

Infotund ettevõtjatele toimus webinarina 14.mail kell 15.00.
14.05.2020 Infotunni esitlus

Dokumendid: 
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 /03.11.2017/

2020 SÜGISVOORUS on avatud meetmed:
M2.2. Ettevõtluse arengutoetus

2020 SÜGISVOORU taotlusvormid:
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:
1. Projektikirjeldus 20-JAP-Projektikirjeldus
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne
(mitte vanem kui 4 kuud, soovitavalt 30.06.2020 seisuga)
Lisaks eelnevale:
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
4. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse põhiprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.
* Rahavoogude plaan, kui toetuse summa on üle 10 000 euro. 20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan

Abiks: 
* EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Lisatud näidise abil saate vajadusel küsida eel-hinnapakkumusi. Näidis on siin >>
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
M2.2-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

* * * * * * * * * * * * * *

2020 KEVADVOOR OLI AVATUD 01.- 07.veebruar 2020 kell 15.00.
2020 Kevadvooru projektitaotluste pingeread on >>> SIIN

Taotluste menetlemise ajakava kinnitab JAP Üldkogu 05.12.2019
* Taotluste tehniline kontroll toimub ajavahemikul …
* Hindamine toimub ajavahemikul …
* Juhatus kinnitab meetmete pingeread …

Infotunnid taotlejatele toimuvad
Paide linnas ja Järva vallas 27.11.2019 >> Vaata
Konsultatsioon kontoris: 13.-16.01.2020 kell 9:00-16:00. Võimalusel palume ette helistada ja aeg kinni panna.

Dokumendid:
UUS – MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 /03.11.2017/

2020 KEVADVOORUS on avatud meetmed:
MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks
MEEDE 1.2. Kogukonna ühisprojektide toetus

2020 KEVADVOORU taotlusvormid:
*  20-JAP-Projektikirjeldus
*  20-JAP-Äriplaan-Rahavoogude plaan
*  Ühisprojekti korral tuleb eraldi lisada taotleja ja partneri(te) poolt allkirjastatud ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE, Näidis on siin >>

Abiks:
*  2020 taotlusdokumentide esitamine (JAP esitlus-juhend)
*  20K-JAP-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
*  Hinnapakkumuse näidis

T
aotluse täitmisel e-prias:
* Projektitaotluse esitamine e-prias
EHITUSE korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin >>
*  Eelarve täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili > JAP-Eelarve-kululiikide-kaupa

*  Tulude jaotuse tabel täidetakse e-prias, vajadusel saate kasutada abifaili  >JAP-Tulude jaotuse tabel
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid: Abiks taotlejale uues e-PRIAs