Taotlemine

2023. aastal on LEADER-projektitoetuse voorud MTÜ Järva Arengu Partnerid piirkonna Paide linna maapiirkonna (endine Paide vald ja endine Roosna-Alliku vald) ning Järva valla (välja arvatud endine Imavere vald)  ettevõtjatele meetmes 2.2 Ettevõtluse arengutoetus.

MEEDE 2.2 Ettevõtluse arengutoetus

2023 Kevadvoor – Ettevõtjatele
Taotlusvoor on avatud: 22.03.- 31.03.2023 kell 15.00

E-Infotund toimus 21.02.2023 kell 15.00 infotunni esitlus Meede 2.2 ettevõtluse arengutoetus

Ettevõtluse taotluste menetlemise ajakava:

Taotluste konsultatsioonid kuni 21.03.2023
22.03.- 31.03.2023 kell 15.00 Taotlusvoor on avatud
03.04.- 21.04.2023 kell 15.00 Tehniline kontroll kontoris
24.04.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
25.04.- 24.05.2023 Projektide hindamine
29.05.2023 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M2.2 pingerea
05.06.2023 Taotlused e-prias
07.06.2023 Meede 2.2 projektiteostajate infopäev Zoomis
Hiljemalt septembri alguseks laekuvad PRIA otsused.

VAATA: 23 Meede 2.2 meetmeleht
Toetuse määr 60%, toetuse summa 2000-20000 eurot, 2023 aasta eelarves on meetme 2.2 vahendeid 138 500 eurot.

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel tuleb lisada
1. Projektikirjeldus – 23-M2-projektikirjeldus
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne 31.12.2022 seisuga
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab, kas ruum või maa, kuhu investeering tehakse, kuulub taotlejale või taotlejale antud õiguslikul alusel kasutamiseks. Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 5 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping, kui taotleja on VKE, muul juhul 7 aastat. Kui taotleja on ruumi, hoone, maa omanik, siis väljavõte kinnistusraamatust.
4. Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral tuleb esitada kohaliku omavalitsuse kinnituskiri või tõend, mis kinnitab kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja hiljem kasutusluba või kasutusteatist.
5. Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis peab olema lisatud ehituse eelprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt. NB! Projekteerimine ei ole meetmes abikõlbulik.

Abiks:
* E-prias projektitaotluse esitamise juhend Projektitaotluse esitamine e-prias
* Ehituse, rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Näidis on siin Ehituse_eelarve-PRIA
* Ehitutegevuse puhul saab küsida eel-hinnapakkumusi  PRIA vormil. Näidis on siin Ehitustegevuse_hinnapakkumus
*  Hinnapäringu näidis Hinnaparingu naidis
*  Hinnapakkumuse näidis Hinnapakkumuse naidis
*  M2-Hindamiskriteeriumid 23-M2-hindamiskriteeriumid

Tutvu taotlemiseks vajalike dokumentidega:
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord – JAP-Taotlemise-Kord
24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11 – LEADER-Määrus
MTÜ JAP strateegia 21-07-01 JAP-Strateegia-2022

MEEDE 2.2 TAOTLEMISE INFOTUNNI JÄRELVAATAMINE

Küsimuste korral võta ühendust 5353 4395 konsultant(ät)japnet.ee.

MEEDE 1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks – taotluste vastuvõtt on lõppenud

2023 Kevadvoor – vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele
oli avatud: 01.02-10.02.2023 kell 15.00. Kokku esitati 21 taotlust, millega kokku küsiti toetust 154152,97 eurot. 2023 eelarves on meetme 1.1.1 vahendeid 59 286 eurot.

Meetme 1.1.1 taotluste menetlemise ajakava:

Taotluste konsultatsioonid kuni 31.01.2023
01.02.- 10.02.2023 kell 15.00 Taotlusvoor on avatud
13.02.- 03.03.2023 kell 15.00 Tehniline kontroll kontoris
06.03.2023 Juhatus kinnitab tehnilise kontrolli tulemuse
07.03.- 05.04.2023 Projektide hindamine
10.04.2022 Juhatus (või üldkogu) kinnitab M.1.1.1 pingerea
17.04.2023 Taotlused e-prias
19.04.2023 Meede 1.1.1 projektiteostajate infopäev Zoomis

VAATA: 23 Meede 1.1.1 meetmeleht

Toetuse määr 90%, käibemaksukohuslastel 60%, toetuse summad on 2000-10000 eurot. 2023 eelarves on meetme 1.1.1 vahendeid 59 286 eurot.

MTÜ Järva Arengu Partnerid 2020 – 2022 taotlusvoorude info leiad siit