Koostööprojekt – Keskpõrandale kokku
Projekti eesmärk:
Kesk-Eesti on tegus ning külalistele avatud piirkond, mille kestlikku arengut toetavad õpihimulised inimesed, koostööd hindavad ettevõtjad ja omanäolised kogukondlikud sündmused.
Ülesandeks on tegeleda Järva-Rapla piirkonna eripära teemaarendusega, kasutada ära erinevaid võimalusi Kesk-Eesti tutvustamiseks ning piirkonna turunduse paremaks korraldamiseks.

Projekti põhitegevused:
– Ettevõtjatele ja teistele aktiivsetele kogukonnaliikmetele temaatiliste koolituste, töötubade, seminaride ja võrgustikukohtumiste korraldamine;
– Leader saavutusi tutvustavate õppe- ja kogemusreiside korraldamine Eestis ja Euroopas.
– Ühise turundusmeeskonnana erinevatel turismimessidel osalemine.
– Piirkonda tutvustavate sündmuste ellu kutsumine ja korraldusele kaasa aitamine.

Mõju ja tulemused:
– Kesk-Eestis tegutsevaid ettevõtteid ja nende toodangut on mitmekülgselt tutvustatud; kasvanud on piirkonna külastajate arv;
– Välja on töötatud Kesk-Eesti märk ja piirkondlikud külastuspaketid, aktiivselt tegutsevad ühis-turunduslikud võrgustikud;
– Ettevõtjatele on pakutud teadmiste täiendamise ning otsesuhtlemise ja -kontaktide loomise võimalust; aktiivsed inimesed ja kohalikud ettevõtjad on motiveeritud rohkem koostööd tegema;
– Kesk-Eestit on tutvustatud kui hea elukeskkonnaga piirkonda

JAP Projekti kogumaksumus 24 600 €, toetus 22 140 €.