Juhatuse koosolekud

Juhatuse koosoleku protokollidega saab tutvuda JAP kontoris.

JAP Juhatus 3/2020
02.03.2020 kell 15.00 Roosna- Allikul
Päevakord lisamisel

JAP Juhatus 2/2020
03.02.2020 kell 15.00 Roosna- Allikul
Päevakord:

1. JAP 2019 tegevusaruanne üldkogule kinnitamiseks.
2. 2019 revisjonikomisjoni ettepanek Üldkogule.
3. 2019 aastaaruande suunamine üldkogule kinnitamiseks.
4. Üldkogu 1/2020 päevakorra kinnitamine.
5. Informatsioon, teated
5.1 Ülevaade 2020 Jaanuari tegevustest

JAP Juhatus 1/2020
06.01.2020 kell 15.00 Roosna- Allikul
Päevakord:

 1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
 2. Juhatuse liikmete ametijuhendid
 3. 2020 I poolaasta tegevuste ajakava
 4. Informatsioon, teated

JAP Juhatus 11/2019
16.12.2019 kell 16.00 Kaalepis, Albu valla külade seltsi küladetoas
Päevakord:

 1. YEAH väikeprojektide pingerea kinnitamine
 2. Sille Pudeli lähetused aastaalguse messidele Vilniuses 24.01.2020 ja
  Riias 29.01-02.02.2020
 3. Informatsioon, teated

JAP Juhatus 10/2019
15.-16.11 2019, Juhatuse väljasõiduistung Tartus
Päevakord:

 1. Tartumaa Arendusseltsi tegevuste ja projektide tutvustus
  Esitlus Kristiina Tammets, TAS tegevjuht
 2. Uute liikmete avaldused
 3. Informatsioon – esitatud juhatuse liikmekandidaatide avaldused
 4. Informatsioon – hindamiskomisjoni valimise protokollid piirkondadest
 5. JAP Taotluste menetlemise korra muudatusettepanekud ja esitamine
  Üldkogule kinnitamiseks
 6. Üldkogu päevakorra kinnitamine
 7. Noorte väikeprojektide juhend ja dokumendid.
 8. Tagasivaade juhatuse kolmele tegevusaastale
 9. Informatsioon, teated

JAP juhatus 9/2019
14.10.2019 kell 15.00
Roosna- Alliku teeninduskeskuses

Päevakord:
1. MTÜ Järva-Jaani Noorteklubi avaldus 
2 2020 taotlusdokumentide ülevaatamine
3. 5*Nature õppereisi lähetuse kinnitamine
4. Informatsioon, teated
4.1 Leader Liidu juhatuse koosolekust ja uue perioodi ettevalmistusest
4.2 MEM visiidist JAP piirkonda 30.10.2019
4.3 MTÜ Piiriveere Liider juhatuse ringsõit ja kohtumine JAP piirkonnas 18.11.2019