[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Meede 1.1.1 ja 1.2 Taotlusvoor on avatud
07.02. kuni 16.02. kella 15.00-ni

Taotluste menetlemise ajakava:
Tehniline kontroll 17.02.-09.03.2022
Juhatuse otsus suunata hindamisele 14.03.2022 Hindamine 15.03-13.04.2022
Juhatuse otsus, pingeread 18.04.2022  või Üldkogu 18.04.2022

E-Infotund toimus 10.12.2021 kell 15.00
>> E-infotunni esitlus
>> E-Infotunni salvestus (alguses 3 minutit pilti)


2022 Kevadvoorus on avatud meetmed:

22 M1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks
Toetuse määr kuni 90%, käibemaksukohuslastel organisatsioonidel kuni 60%; Toetuse summa 2000–30 000 eurot.
22 M1.2 Kogukonna ühisprojektide toetus
Toetuse määr kuni 90%, Toetuse summa 2000–10 000 eurot.

2022 Kevadvooru taotlusvormid:
Vaata PRIA juhendit: Projektitaotluse esitamine e-prias 

E-prias tuleb taotlusvormi täitmisel LISADA ALLJÄRGNEVAD DOKUMENDID:
1. Projektikirjeldus  22-JAP-projektikirjeldus
2. Ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne, mitte vanem kui 4 kuud (soovitavalt 31.12.2021 seisuga)

Lisaks eelnevale:
3. Soetuse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte kinnisturaamatust
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv, allkirjastatud rendileping.

4. Ehitise rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab ehitusteatist, ehitusluba ja kasutusluba.
* Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ning on nõutud vastavalt KOV kinnituskirjale, muudel juhtudel eskiislahendus.
* Ehitise rekonstrueerimise korral avaneb e-prias ehituse eelarve tabelina. Lisatud näidise abil saate vajadusel küsida eel-hinnapakkumusi. Näidis on siin >>

5. Meede 1.2 Ühisprojekti korral
* Tuleb lisada PRIA vormil ÜHISPROJEKTI Ühiste kavatsuste kokkulepe.

6. KÕIK vabaühendused peavad lisama ÜHINGU LIIKMETE NIMEKIRJA 31.01.2022 seisuga (välja arvatud usuorganisatsioonid).
NB! Kindlasti peab olema liikmete nimekirjale märgitud kuupäev!

Abiks:
*  E-pria kontroll-leht ja taotluse muutmise juhend
*  M1-Hindamiskriteeriumid
*  Hinnapäringu näidis
 Hinnapakkumuse näidis
22-JAP-Äriplaan-Rahavoogude prognoos

Dokumendid:
MTÜ JAP taotluste menetlemise kord
Uus, kehtib alates 24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11

Vaata  PRIA kodulehel olevaid juhendeid:
Projektitaotluse esitamise juhend uues e-PRIAs
LEADER projektitoetuse tegevused uues e-PRIAs
Muudatustaotluse esitamine
Maksetaotluse esitamise juhend

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]