2022 JAP Strateegia uuendamine

JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise 2023-2027 aluseks on  Maaeluministri määrus (7/02.02.2022) LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus.
14.03.2022 kinnitas JAP Üldkogu 2022 Strateegia ettevalmistava toetuse taotluse tegevuskava. Tegevuskavas kirjeldatakse strateegia koostamiseks vajalikud tegevused ajavahemikul 2022 aprill kuni 2023 märts.
Taotlemise aluseks on MEM kodulehel statistika tabel elanike arv. 01.01.2021 JAP tegevuspiirkonna andmed: elanike arv 10 633  ja pindala,  1519,22 km2.
Määruse ja MEM andmete alusel on JAP ettevalmistava toetuse summa  63 500 eurot.
************
JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise AVASEMINAR
18.04.2022 kell 17.00 Järva-Jaani Kultuurimajas
Räägime tegevuspiirkonna strateegia koostamise tegevuskavast ja uue perioodi arengusuundadest ning hindame tegevuspiirkonna erinevate valdkondade hetkeolukorda.

TEGEVUSED
14.04.2022 Artikkel Järva Teatajas
18.04.2022 JAP SET Avaseminar ja JAP Üldkogu
18.04.2022 JAP juhatus 6/2022
02.05.2022 JAP juhatus 7/2022
16.05.2022 JAP SET juhtrühma koosolek ja juhatus 8/2022
30.05.2022 Vabaühenduste fookusgrupi arutelu
01.06.2022 Vabaühenduste fookusgrupi arutelu
04.06.2022 Vabaühenduste fookusgrupi arutelu
06.-07.06.2022 JAP Strateegiaseminar 1 ja JAP juhatus 9/2022
10.06.2022 JAP Noortekogu SET kohtumine
17.06.2022 JAP Strateegia ettevõtlusvaldkonna arutelu
20.06.2022 JAP Strateegia ettevõtlusvaldkonna arutelu
20.06.2022 JAP Noortekogu SET kohtumine
21.06.2022 JAP Strateegia sotsiaalvaldkonna arutelu
30.06.2022 JAP Noortekogu SET kohtumine
07.-09.08.2022 JAP SET juhtrühma koosolek ja juhatus 10/2022
23.-24.08.2022 JAP strateegiaseminar 2
19.09.2022 JAP juhatus 11/2022
28.09.2022 JAP strateegiaseminar 3
10.10.2022 JAP SET juhtrühma koosolek juhatus 12/2022
24.10.2022 JAP Üldkogu 3/2022

STRATEEGIA MATERJALID
1. 22-04-14 JT artikkel
2. 22-04-18 JAP SET Avaseminar
3. 22-05 JAP SET Fookusgrupp -Vabaühendused
4. 22-05-16 JAP SET FG-juhtrühm
5. 22-06 JAP Noortekogu SET kohtumised
6. 22-06 JAP SET Fookusgrupp -Ettevõtjad
7. 22-06-06 JAP Strateegiaseminar 1
8. 22-06-21 SET Sotsiaalvaldkonna arutelu
9. 22-08-06 JAP Juhtrühma koosolek
10. +22-10 JAP SWOT ja ristanalüüs
11. 22-08-23 Strateegiaseminar 2
12. +22-10 JAP visioon 2027 Lõplik
13. 22-09-28 Strateegiaseminar 3
14. 22-10-10 SET VAHEARUANNE