2022 JAP Strateegia uuendamine

JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise 2023-2027 aluseks on  Maaeluministri määrus (7/02.02.2022) LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus.
14.03.2022 kinnitas JAP Üldkogu 2022 Strateegia ettevalmistava toetuse taotluse tegevuskava. Tegevuskavas kirjeldatakse strateegia koostamiseks vajalikud tegevused ajavahemikul 2022 aprill kuni 2023 märts.
Taotlemise aluseks on MEM kodulehel statistika tabel elanike arv. 01.01.2021 JAP tegevuspiirkonna andmed: elanike arv 10 633  ja pindala,  1519,22 km2.
Määruse ja MEM andmete alusel on JAP ettevalmistava toetuse summa  63 500 eurot.

************
JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise AVASEMINAR
18.04.2022 kell 17.00 Järva-Jaani Kultuurimajas
Räägime tegevuspiirkonna strateegia koostamise tegevuskavast ja uue perioodi arengusuundadest ning hindame tegevuspiirkonna erinevate valdkondade hetkeolukorda.