JAP strateegia 2023-2027

JAP kavatseb esitada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse vastavalt LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 rakendamise määrusele (16.05.2023 seisuga vastu võtmata).

JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise 2023-2027 aluseks on  Maaeluministri määrus (7/02.02.2022) LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus. JAPi  uue perioodi strateegia võeti vastu 29.05.2023 üldkogul 3/2023. Strateegiaga saab tutvuda siin: 23-05-29 JAP strateegia vastu voetud yldkogu 3-2023 otsusega nr 2

14.03.2022 kinnitas JAP Üldkogu 2022 Strateegia ettevalmistava toetuse taotluse tegevuskava. Tegevuskavas kirjeldatakse strateegia koostamiseks vajalikud tegevused ajavahemikul 2022 aprill kuni 2023 märts.

Taotlemise aluseks on MEM kodulehel statistika tabel elanike arv. 01.01.2021 JAP tegevuspiirkonna andmed:

  • elanike arv 10 633  ja pindala, 
  • 1519,22 km2.

Määruse ja MEM andmete alusel on JAP ettevalmistava toetuse summa  63 500 eurot.

************
JAP tegevuspiirkonna strateegia uuendamise AVASEMINAR
18.04.2022 kell 17.00 Järva-Jaani Kultuurimajas
Räägime tegevuspiirkonna strateegia koostamise tegevuskavast ja uue perioodi arengusuundadest ning hindame tegevuspiirkonna erinevate valdkondade hetkeolukorda.


TEGEVUSED
14.04.2022 Artikkel Järva Teatajas
18.04.2022 JAP SET Avaseminar ja JAP Üldkogu
18.04.2022 JAP juhatus 6/2022
02.05.2022 JAP juhatus 7/2022
16.05.2022 JAP SET juhtrühma koosolek ja juhatus 8/2022
30.05.2022 Vabaühenduste fookusgrupi arutelu
01.06.2022 Vabaühenduste fookusgrupi arutelu
04.06.2022 Vabaühenduste fookusgrupi arutelu
06.-07.06.2022 JAP Strateegiaseminar 1 ja JAP juhatus 9/2022
10.06.2022 JAP Noortekogu SET kohtumine
17.06.2022 JAP Strateegia ettevõtlusvaldkonna arutelu
20.06.2022 JAP Strateegia ettevõtlusvaldkonna arutelu
20.06.2022 JAP Noortekogu SET kohtumine
21.06.2022 JAP Strateegia sotsiaalvaldkonna arutelu
30.06.2022 JAP Noortekogu SET kohtumine
07.-09.08.2022 JAP SET juhtrühma koosolek ja juhatus 10/2022
23.-24.08.2022 JAP strateegiaseminar 2
19.09.2022 JAP juhatus 11/2022
28.09.2022 JAP strateegiaseminar 3
10.10.2022 JAP SET juhtrühma koosolek juhatus 12/2022
24.10.2022 JAP Üldkogu 3/2022
05.12.2022 ’JAP Üldkogu 4/2022
09.01.2023 JAP strateegia ettevalmistamise juhtrühma koosolek juhatus 1/2023
20.02.2023 JAP strateegia ettevalmistamise juhtrühma koosolek juhatus 2/2023
06.03.2023 JAP strateegia ettevalmistamise juhtrühma koosolek juhatus 3/2023
13.03.2023 JAP strateegia ettevalmistamise Sotsiaalfondi (ESF+) valdkondlik kohtumine
21.03.2023 JAP strateegia ettevalmistamise LEADER valdkondlik kohtumine
31.03.2023 JAP strateegiaseminar 4
10.04.2023 JAP üldkoosolek 1/2023
15.05.2023 JAP strateegia ettevalmistamise juhtrühma koosolek juhatus 7/2023
29.05.2023 JAP üldkoosolek 3/2023 2023-2027 ühisstrateegia vastu võtmine