JAP ÜLDKOGU

JAP Üldkogu 2/2020 toimub 12.10.2020 kell 14.30 
>>> Vaata protokolli siit.
Päevakord:

14.00 Soovijatele ringkäik Tuve Kärneriga muuseumis
14.30 Tervituskohv

15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
1. Registreeritud sõnavõtud
2. 2021 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2021 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. Informatsioon, teated

Peale koosoleku ametliku osa lõppu järgneb arutelu – kuidas tähistada JAP-15 sünnipäeva 2021 aasta mais.

JAP Üldkogu 1/2020 toimub 06.04.2020 kell 14.30 ZOOM e-keskkonnas

>>> Vaata Üldkogu protokolli siit. 

Päevakord:

14.30 Registreerimine koosolekule e-keskkonnas
15.00 Koosoleku algus
1. Registreeritud sõnavõtud
2. Uute liikmete tutvustus
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2019 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
4. Ülevaade 2020 kevadvooru esitatud taotlustest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. 2020 Kevadvooru meede 1.1.1 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. 2020 Kevadvooru meede 1.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
7. Informatsioon ja teated
7.1 JAP 2020 tegevused eriolukorras
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

JAP Üldkogu 3/2019 toimub 05.12.2019 kell 14.30 Paide SPA hotelli konverentsiruumis (Pärnu 6, Paide linn)                                             

Üldkogu 3/2019 protokoll

14.30 Kogunemine, lõunasöök
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

Päevakord:
 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Uute liikmete tutvustus
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 3. Uuendatud JAP Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 4. JAP juhatuse liikmete valimine
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 4.1 Kandidaatide tutvustus
 4.2 Valimiskomisjoni moodustamine
 4.3 Valimisprotseduuri tutvustamine

   Hääletamine, kohvipaus
 5. Ülevaade JAP strateegia täitmise seirest, koostööprojektide tegevustest ja uutest ideedest
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-projektikirjeldus
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-eelarve
 6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 8. Muudatused MTÜ JAP taotluste menetlemise korras
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Taotlemise-Kord-kavand
 9. Informatsioon, teated

Peale üldkogu lõppu on osalejatel võimalus ühiselt külastada ujulat.

JAP Üldkogu 2/2019 toimub 30.09.2019 kell 14.30 Prandi Külamajas

Kell 14.30 Tervituskohv
 15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
Üldkogu 2/2019 Protokoll

1. Registreeritud sõnavõtud

2. 2020 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

 3.  JAP 2020 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

 4. JAP juhatuse valimiste korra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord

5. JAP Hindamiskomisjoni moodustamise korra kinnitamine  
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
MTÜ Järva Arengu Partnerid hindamiskomisjoni moodustamise kord

6. Informatsioon, teated