JAP ÜLDKOGU

JAP Üldkogu 3/2019 toimub 05.12.2019 kell 14.30 Paide SPA hotelli konverentsiruumis (Pärnu 6, Paide linn)

                                                                                                REGISTREERU ÜLDKOGULE

14.30 Kogunemine, lõunasöök
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

Päevakord:
 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Uute liikmete tutvustus
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 3. Uuendatud JAP Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 4. JAP juhatuse liikmete valimine
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 4.1 Kandidaatide tutvustus
 4.2 Valimiskomisjoni moodustamine
 4.3 Valimisprotseduuri tutvustamine

   Hääletamine, kohvipaus
 5. Ülevaade JAP strateegia täitmise seirest, koostööprojektide tegevustest ja uutest ideedest
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-projektikirjeldus
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-eelarve
 6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 8. Muudatused MTÜ JAP taotluste menetlemise korras
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Taotlemise-Kord-kavand
 9. Informatsioon, teated

Peale üldkogu lõppu on osalejatel võimalus ühiselt külastada ujulat.

JAP Üldkogu 2/2019 toimub 30.09.2019 kell 14.30 Prandi Külamajas

Kell 14.30 Tervituskohv
 15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
Üldkogu 2/2019 Protokoll

1. Registreeritud sõnavõtud

2. 2020 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

 3.  JAP 2020 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

 4. JAP juhatuse valimiste korra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord

5. JAP Hindamiskomisjoni moodustamise korra kinnitamine  
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
MTÜ Järva Arengu Partnerid hindamiskomisjoni moodustamise kord

6. Informatsioon, teated