JAP ÜLDKOGU

MTÜ Järva Arengu Partnerid ÜLDKOGU toimub 27.09.2021 kell 14.30 Päinurme Rahvamajas
>>> Vaata protokolli siit

14.30 Tervituskohv
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
Päevakord:
1. Registreeritud sõnavõtud
2. 2021 Rakenduskava muudatus
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
3. 2022 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
4. JAP 2022 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP 2022 tegevuskava
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
6. Informatsioon, teated

JAP Üldkogu 2/2021 toimub 01.02.2021 kell 16.00 Palmse mõisas ja e-koosolekuna
>>> Vaata protokolli siit

Päevakord:
16.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

1. Registreeritud sõnavõtud
2. JAP juhatuse koosseisu ja hindamiskomisjoni muudatus
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. Muudetud JAP tegevuspiirkonna strateegia 2015-2022 kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
4. JAP tegevuspiirkonna uue perioodi strateegia ettevalmistamise esialgne ajakava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. JAP-15 aastat piirkonna arengut
Ettekandja Aivar Tubli, juhatuse esimees
6. Teated, informatsioon

JAP Üldkogu 1/2021 toimub 15.02.2021 kell 15.00 e-koosolekuna
>>> Vaata protokolli siit.

Päevakord:
14.30 Sisenemine e-koosoleku ruumi ZOOM keskkonnas.
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine
1. Registreeritud sõnavõtud
2. JAP 2020 aastaaruande kinnitamine, audiitorkontrollist ja revisjoniakt
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
3. JAP 2021 rakenduskava muudatusettepanek
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
           JAP 2020 Majandusaasta aruanne
           JAP 2020 Audiitori aruanne faktiliste tähelepanekute kohta
           JAP 2020 Revisjoniakt
4. 2021 tegevuskava
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
          2020 toimunud sündmused
          JAP 2021 TEGEVUSKAVA
5. Rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature+ kinnitamine
Ettekandja Sille Pudel, konsultant
          2021 JAP 5Nature+ projektikirjeldus
          2021 JAP 5Nature+ Eelarve
6. Koostööprojekti Arukate külade arenguprogramm kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
        2021 JAP Arukad külad projektikirjeldus
        2021 JAP Arukad külad Eelarve
7. Teated, informatsioon
7.1 Ülevaade JAP projektidest
7.2 Järvamaa LEADER tegevusgruppide tulevikust
7.3 Teated liikmetelt

JAP Üldkogu 2/2020 toimub 12.10.2020 kell 14.30 
>>> Vaata protokolli siit.
Päevakord:

14.00 Soovijatele ringkäik Tuve Kärneriga muuseumis
14.30 Tervituskohv

15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
1. Registreeritud sõnavõtud
2. 2021 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2021 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
4. Informatsioon, teated

Peale koosoleku ametliku osa lõppu järgneb arutelu – kuidas tähistada JAP-15 sünnipäeva 2021 aasta mais.

JAP Üldkogu 1/2020 toimub 06.04.2020 kell 14.30 ZOOM e-keskkonnas

>>> Vaata Üldkogu protokolli siit. 

Päevakord:

14.30 Registreerimine koosolekule e-keskkonnas
15.00 Koosoleku algus
1. Registreeritud sõnavõtud
2. Uute liikmete tutvustus
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
3. JAP 2019 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
Kaasettekandja Hannes Soonsein, revisjonikomisjoni esimees
4. Ülevaade 2020 kevadvooru esitatud taotlustest
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
5. 2020 Kevadvooru meede 1.1.1 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
6. 2020 Kevadvooru meede 1.2 pingerea kinnitamine
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht
7. Informatsioon ja teated
7.1 JAP 2020 tegevused eriolukorras
Ettekandja Silva Anspal, tegevjuht

JAP Üldkogu 3/2019 toimub 05.12.2019 kell 14.30 Paide SPA hotelli konverentsiruumis (Pärnu 6, Paide linn)                                             

Üldkogu 3/2019 protokoll

14.30 Kogunemine, lõunasöök
15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.

Päevakord:
 1. Registreeritud sõnavõtud
 2. Uute liikmete tutvustus
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 3. Uuendatud JAP Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 4. JAP juhatuse liikmete valimine
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 4.1 Kandidaatide tutvustus
 4.2 Valimiskomisjoni moodustamine
 4.3 Valimisprotseduuri tutvustamine

   Hääletamine, kohvipaus
 5. Ülevaade JAP strateegia täitmise seirest, koostööprojektide tegevustest ja uutest ideedest
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-projektikirjeldus
 20-JAP-Keskpõrandale kokku-eelarve
 6. Juhatuse valimise hääletustulemuste kinnitamine
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 7. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
 Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 8. Muudatused MTÜ JAP taotluste menetlemise korras
 Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
 20-JAP-Taotlemise-Kord-kavand
 9. Informatsioon, teated

Peale üldkogu lõppu on osalejatel võimalus ühiselt külastada ujulat.

JAP Üldkogu 2/2019 toimub 30.09.2019 kell 14.30 Prandi Külamajas

Kell 14.30 Tervituskohv
 15.00 Üldkogu rakendamine, päevakorra kinnitamine.
Üldkogu 2/2019 Protokoll

1. Registreeritud sõnavõtud

2. 2020 aasta liikmemaksu kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees

 3.  JAP 2020 Rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht

 4. JAP juhatuse valimiste korra kinnitamine
Ettekandja: Aivar Tubli, juhatuse esimees
 MTÜ Järva Arengu Partnerid Juhatuse liikmete valimise, tagasikutsumise ja volituste lõppemise kord

5. JAP Hindamiskomisjoni moodustamise korra kinnitamine  
Ettekandja: Silva Anspal, tegevjuht
MTÜ Järva Arengu Partnerid hindamiskomisjoni moodustamise kord

6. Informatsioon, teated